Huisregels

 

Openingstijden
Piggelmee is geopend vanaf 08.30 uur ’s ochtends. De kinderen kunnen tussen 08.30 en 08.45  uur worden gebracht. Tussen 11.15 en 11.30 uur  kunt u uw peuter weer komen ophalen. Als de deur nog niet open is, wacht u dan even in het lokaal aan de overzijde. Indien iemand anders uw kind ophaalt, meldt dit dan vooraf even aan de leidster.

Vakantie
Gedurende de vakanties van de basisschool is de peuterspeelgroep gesloten.

Ziekte
Uw kind moet “in zijn/haar gewone doen zijn” als het naar Piggelmee komt. Als er in uw gezin een besmettelijke ziekte heerst, verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om uw kind thuis te houden. Wilt u afwezigheid door ziekte of andere omstandigheden a.u.b. bijtijds aan de speelzaal doorgeven? Eventuele bijzonderheden betreffende uw kind gelieve u voor aanvang van de speeltijd aan de leidsters door te geven.

Kleding
Wij verzoeken u om uw kind kleding aan te doen, waarin hij/zij naar hartenlust kan ravotten. Denk eraan dat er volop gewerkt wordt met verf, klei, water en zand.

Belangrijke berichten
Belangrijke berichten voor de ouders worden op het prikbord in de gang gehangen. Ook kunt u een brief meekrijgen of wordt u via de mail op de hoogte gehouden van belangrijke informatie.