Doelstelling

 

Doelstelling en algemene uitgangspunt van de speelgroep

De doelstelling van de peuterspeelgroep is peuters gelegenheid te bieden om:

  • buiten de eigen omgeving en het gezin in contact te komen met leeftijdgenootjes en volwassenen.
  • in een ruimte, die aangepast is aan de eisen van de peuter het kind optimale kansen te geven zich te ontwikkelen met alle mogelijke materialen.

De peuterspeelgroep zit niet vast aan de regels van het huidige onderwijssysteem. Er zijn niet zulke strakke regels. De peuterspeelgroep stelt zonder meer vrije ontplooiing van het kind centraal.
Er moeten in de speelgroep een aantal mogelijkheden zijn, waaruit de peuter een ongedwongen keuze kan maken. De leidster is erbij om het kind te helpen en te stimuleren. Het tempo van de ontdekking en de ontwikkeling loopt bij geen peuter gelijk en elke peuter krijgt zo een kans om zichzelf vrij te kunnen ontwikkelen, terwijl er toch beïnvloeding en stimulatie van de andere peuters is

Leidster- kind ratio.

Binnen de peuterspeelgroep geldt een leidster- kind ratio van 1 op 8. Op een groep van 16 peuters staan dus altijd 2 beroepskrachten. Er zitten nooit meer dan 16 peuters op de groep.