Voor wie?

 

Alle peuters in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar kunnen in principe de peuterspeelgroep bezoeken.
Aanmelding en inschrijving geschieden middels een inschrijfformulier, nadat het kind anderhalf jaar geworden is. Het inschrijfformulier kunt u vinden op de site van KMB.
Afgezien van plaatsing op grond van medische en/of sociale indicatie zal bij een eventuele wachtlijst, plaatsing geschieden op volgorde van aanmelding.