Openingstijden en dagindeling

 

Openingstijden

Piggelmee is geopend maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 11.30 uur.

Dagindeling

Bij peuterspeelgroep Piggelmee hebben we een vaste dagstructuur. Dit geeft de peuters  houvast en duidelijkheid. Om de ochtend voor de kinderen te visualiseren worden dagritme kaarten gebruikt.

08.30 uur – 08.45 uur  Inloop

De peuters komen binnen en worden door de leidster begroet  en kiezen daarna samen met mama/papa/oma/opa/oppas uit waarmee ze willen spelen. Er is gelegenheid om bijzonderheden door te geven, iets te vragen of zomaar even een praatje te maken.

08.45 uur – 9.30 uur   Vrij spel en thema-activiteiten 

De kinderen kunnen vrij spelen met de aangeboden ontwikkelings- en creatieve materialen en er worden activiteiten aangeboden vanuit thema’s, zoals de jaargetijden, feestdagen en Uk & Puk (meer informatie hierover vind u onder het kopje ‘pedagogische visie’).

De ruimte is ingedeeld in hoeken waar verschillende activiteiten mogelijk zijn.

 • Er is een huishoek met winkeltje en poppenhoek voor allerlei  fantasiespel. Deze huishoek wordt soms ook aangepast aan het thema en kan zo veranderen in b.v. een  ziekenhuis, restaurant of kledingwinkel.

Huishoek

 • Er is een bouwhoek met o.a. holle blokken, een houten boerderij met dieren, garage met auto’s  en treinrails.

 • Ook is er een leeshoekje met  voorleesbank en  boekenkastje  om lekker een in boekjes te snuffelen en gezellig voor te lezen.

Leeshoek

 • Creatieve/knutsel hoek met hoge tafels.
  Hier worden allerlei materialen aan geboden  om te knutselen,kliederen en te experimenteren . We gaan er o.a. verven ,kleien, stempelen ,knippen, plakken, scheuren, tekenen. De peuter iest zelf of hij/zij mee wil doen. Natuurlijk proberen we de peuters el te stimuleren en   uit te dagen om met allerlei materialen bezig te zijn.
 • De tafel op kindhoogte is de plaats waar allerlei ontwikkelingsmaterialen uit de kast worden  aangeboden zoals b.v. allerlei puzzels, insteeknoppen, vormenstoven, rote kralen, hamertje tik. Ook wordt er constructie materiaal als nopper, duplo en  kapla op de lage tafel aangeboden.
 • Het klimhuis leent zich prima om lekker te klauteren, klimmen,  glijden , onderin  het huis te spelen en te verstoppen.

Tijdens het vrije spel wordt er door een van de leidsters fruit geschild en samen met de peuters uitgedeeld.

09.30 uur – 10.15 uur  Buiten spelen

Bij goed weer gaan we lekker buiten spelen op de speelplaats. Met materialen als zand, water, stokjes, blaadjes kunnen de kinderen naar hartenlust spelen. Ook lekker steppen, fietsen, klimmen, rennen en verbaal lawaai maken is voor peuters met veel energie heerlijk. Bij slecht weer doen we binnen allerlei bewegingsactiviteiten met matten, banken en de kruiptunnel.

10.15 uur – 11.15 uur   Verschonen en kring.

Weer binnen kunnen de peuters nog even spelen in de speelhoeken en wordt er aandacht besteed aan de zindelijkheidstraining van peuters die daar aan toe zijn. Kinderen gaan naar de toiletjes en luiers worden indien nodig verschoond. Daarna wordt bij het bord met de dagritmekaarten gekeken wat er nog gaat gebeuren deze ochtend en vervolgens gaan we samen opruimen en is het tijd voor de kring.

Het staat niet vast dat de kring elke ochtend even lang duurt. De tijdsduur is afhankelijk van:

 • Het enthousiasme van de kinderen
 • Het soort spel (het ene spel is vermoeiender dan het andere )
 • De samenstelling van de groep (3-jarige peuters kunnen zich al wat langer concentreren)

In de kring beginnen we met samen fruit eten en drinken  ( diksap / water), vervolgens starten we met een kringactiviteit. Bijvoorbeeld:

 • Bewegingsspelletjes
 • Lichaamsorientatie
 • Liedjes en zangspelletjes
 • Thema-activiteiten

We eindigen de kring altijd met (interactief) voorlezen van een prentenboek.

11.15 uur – 11.30 uur Afluiting met muziek en inloop

De knutselwerkjes worden uitgedeeld. We sluiten altijd af met muziek en muziekinstrumentjes. Dan wordt afscheid genomen en de ouders komen binnen om de peuters op te halen.